MKsp,s.r.o.

Konrádova ulica  210/3
930 41,  Kvetoslavov
Slovensko
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl.č. 18418/T.

IČO: 36353914
IČ DPH: SK2022182921

KONTAKT STAVEBNINY

Mobil: 0911 / 784 500
Tel.: 031 / 562 5371

E-mail: info.mksp@mksp.sk

Otváracia doba:
Pondelok – Piatok: 7:30 – 16:00
Sobota: 7:30 – 12:00

KONTAKT VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIE

Ing.Kašša Milan

Mobil: 0903 464 003
Tel.: 031 / 562 53 71
E-mail: milan.mksp@mksp.sk

Kontaktný formulár