KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

Na základe dlhoročných skúseností v stavebníctve v oblasti realizácie stavieb na kľúč, rekonštrukcie , sanácie a asanácie objektov, ponúkame :

– konzultácie v oblasti pozemných stavieb
– poradenstvo v oblasti plánovania a výstavby rodinných domov
– technické poradenstvo pri kúpe stavebného pozemku , domu alebo bytu
– kontrolné a ponukové rozpočty stavebných prác vo verejnom
a súkromnom sektore

Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie, konzultáciu alebo poradenstvo, kontaktujte ma za účelom dohodnutia si termínu stretnutia u Nás, alebo priamo na Vašom stavebnom pozemku.

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky na výstavbu rodinného domu, je potrebné doručiť nám výkaz výmer z Vašej projektovej dokumentácie.

Ing. Kašša Milan, konateľ
+421 903464003
milan.mksp@mksp.sk