O NÁS

Naša spoločnosť je na stavebnom trhu už 14 rokov, pričom do súčasnej podoby bola pretransformovaná v roku 2008. Sídlime vo vlastnom objekte v obci Kvetoslavov pri Bratislave. Okrem administratívnej budovy disponujeme dostatočným priestorom pre uskladnenie stavebných materiálov, parkovanie stavebných mechanizmov ,aj pre vlastný vozový park.

DOMY A VILY NA KĽÚČ

Hlavnou časťou našej činnosti je výstavba rodinných domov a víl na kľúč. Pri realizácii bytových stavieb kladieme dôraz na metódy zabezpečujúce vysokú využiteľnosť, statickú bezpečnosť, účelnú a dobrú architektonickú stvárniteľnosť. Pridržiavame sa zásady, že spoločnosť realizuje vo vlastnej réžii hrubú stavbu a klientovi dáva možnosť podieľať sa na tvorbe interiéru. Jedinečnú možnosť vlastného výberu jednotlivých materiálov, ako aj návrhu prípadných stavebných úprav, ktoré neovplyvňujú statické riešenie stavby, naši zákazníci mimoriadne oceňujú.

POLYFUNKČNÉ BUDOVY

Okrem služieb pre individuálneho klienta realizuje naša spoločnosť výstavbu polyfunkčných budov a objektov širokej škály občianskej vybavenosti. Radi prízvukujeme, že realizáciu stavieb zabezpečujeme vlastnými kapacitami, strojovým parkom a stavebnými mechanizmami, čo má významný vplyv na finálnu cenu diela. Disponujeme však aj databázou preverených partnerských spoločností a dodávateľov, s ktorými udržiavame dlhodobú spoluprácu.

PORADENSKÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Okrem samotnej výstavby sa naša spoločnosť zameriava aj na poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti plánovania a realizácie stavieb, inžiniersku činnosť a kvalifikovaný stavebný dozor.

CERTIFIKÁTY SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY

Ako spoločnosť s dlhodobými skúsenosťami na trhu, sme držiteľmi certifikátov systému manažérstva kvality: ISO-9001 a environmentálneho manažérstva: ISO-14001.

SPOKOJNÝ KLIENT JE HLAVNÝ CIEĽ

Na základe našich doterajších skúseností vieme povedať, že naši klienti majú primárny záujem na budovaní domov a objektov občianskej vybavenosti, ktoré urbanisticky vhodne dotvárajú priestor pre ich každonenný život. A my sa k tomuto zámeru pridávame. Navyše sa zaväzujeme, že naše stavby budú okrem toho spĺňať najvyššie kritériá kvality, estetickej a priestorovej funkčnosti ,v súlade a s ohľadom na okolité životné prostredie.

NAŠI PARTNERI

  • S-INTERIÉR DESIGN
  • ABJ,s.r.o.
  • ATELIER.AT
  • Stavebné stolárstvo PECOS
  • Zahradníctvo Floracentrum
  • K PLUS SLOVAKIA s.r.o.