VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIE

polyfunkcne_budovy_08
NAŠE SLUŽBY
– kompetná realizácia stavieb na kľúč / rodinné domy , vily, polyfunkčné objekty/
– čiastková realizácia stavieb / zakladanie stavieb, hrubá stavba , prístavba /
– rekonštrukcia budov
– asanácia stavieb /búracie práce, odvoz stavebného odpadu/
– zemné a výkopové práce
DOMY A VILY NA KĽÚČ
Hlavnou časťou našej činnosti je výstavba rodinných domov a víl na kľúč. Pri realizácii bytových stavieb kladieme dôraz na metódy zabezpečujúce vysokú využiteľnosť, statickú bezpečnosť , účelnú a dobrú architektonickú stvárniteľnosť. Pridržiavame sa zásady, že spoločnosť realizuje vo vlastnej réžii hrubú stavbu a klientovi dáva možnosť podieľať sa na tvorbe interiéru. Jedinečnú možnosť vlastného výberu jednotlivých materiálov, ako aj návrhu prípadných stavebných úprav, ktoré neovplyvňujú statické riešenie stavby, naši zákazníci mimoriadne oceňujú.
POLYFUNKČNÉ BUDOVY
Hlavnou časťou našej činnosti je výstavba rodinných domov a víl na kľúč. Pri realizácii bytových stavieb kladieme dôraz na metódy zabezpečujúce vysokú využiteľnosť, statickú bezpečnosť , účelnú a dobrú architektonickú stvárniteľnosť. Pridržiavame sa zásady, že spoločnosť realizuje vo vlastnej réžii hrubú stavbu a klientovi dáva možnosť podieľať sa na tvorbe interiéru. Jedinečnú možnosť vlastného výberu jednotlivých materiálov, ako aj návrhu prípadných stavebných úprav, ktoré neovplyvňujú statické riešenie stavby, naši zákazníci mimoriadne oceňujú.
CERTIFIKÁTY SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY
Ako spoločnosť s dlhodobými skúsenosťami na trhu, sme držiteľmi certifikátov systému manažérstva kvality: ISO-9001 a environmentálneho manažérstva: ISO-14001.
SPOKOJNÝ KLIENT JE HLAVNÝ CIEĽ
Na základe našich doterajších skúseností vieme povedať, že naši klienti majú primárny záujem na budovaní domov a objektov občianskej vybavenosti, ktoré urbanisticky vhodne dotvárajú priestor pre ich každonenný život. A my sa k tomuto zámeru pridávame. Navyše sa zaväzujeme, že naše stavby budú okrem toho spĺňať najvyššie kritériá kvality, estetickej a priestorovej funkčnosti ,v súlade a s ohľadom na okolité životné prostredie.